Fiyat Teklifi İste Size teklif gönderebilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi yazınız. İlgili departmanınız en kısa zamanda size geri dönüş yapacaktır.
waterland water treatment technologies, reverse osmosis water system, waterland water treatment, container reverse osmosis system, obtaining drinking water from sea water, purification revision, membrane performance, ultraviolet system, ultraviolet, cartridge filter, filter, stainless filter housing, water filter, backwash filter, automatic backwash filter, saline water treatment, nano filtration system, waste water, sea water drinking water, activated carbon filter, activated carbon, magnesium hardness, water softening, use of water conditioning treatment, antiscalant, water softening system, package refinement, hard water, river water purification, process water, softening system, gray water treatment, container reverse osmosis, membrane washing chemistry, membrane washing, river water treatment, well water treatment, well water osmos, well water osmosis, brackish water treatment, brackish water osmosis system, salt water treatment system, sea water reverse osmosis, micro filtration system, recovery treatment, purification of wastewater, water treatment, seawater treatment, mbr, mBB is, reverse osmosis, reverse osmos, wastewater recovery, calcium hardness, domestic waste water, Industrial wastewater, nanofiltration, purification service, the filtration, domestic wastewater, brackish water osmos, sand filter, carbon filter, uv device, resin system, container reverse osmos, process water preparation, water filling, water filling plant, fruit juice preparation juice, advanced water treatment, reverse osmosis wash chemistry, membrane, membrane technology, advanced treatment, container reverse osmosis systems, osmosis, ultrafiltration, filtration, konteyner reverse osmos, konteyner reverse osmoz, Waterland Su Arıtma Teknolojileri, Osmoz, Ozmoz, Osmos, Ters Ozmoz, Ters Osmoz, Ters Osmos, Ters Ozmoz Sistemi, Ters Ozmoz Sistemleri, Ters Osmoz Sistemleri, Waterland Çevre Teknolojileri, Konteyner Ters Ozmoz, Konteyner Ters Ozmoz Sistemi, Konteyner Ters Ozmoz Sistemleri, Deniz suyundan içme suyu elde etme, Nehir Suyu Arıtma, Nehir Suyu Arıtma Sistemi, Nehir Suyu Arıtma Sistemler, Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri, Kuyu Suyu Arıtma Ters Ozmoz, Nehir Suyu Arıtma Ters Ozmoz, Arıtma Revizyonu, Membran Performansı, Ultraviyole Sistemi, Ultraviyole Sistemleri, Ultraviyole, Kartuş Filtre, Kartuş Filtreler, Süzgeç, Paslanmaz Süzgeç, Konut, Su Filtresi, Ters Yıkamalı Filtre, Otomatik Ters Yıkamalı Filtre, Otomatik Geri Yıkamalı Ters Filtre, Filtreler, Filtre Ters Yıkama, Tuzlu Su Arıtma, Nano Filtrasyon Sistemi, Nano Filtrasyon Sistemleri, Atık Su Arıtma, Atık Su Arıtma Sistemleri, Deniz Suyu Arıtma, İçme Suyu Arıtma, Karbon Filtre, Karbon Filtre Sistemi, Magnezyum Sertliği, Su Yumuşatma Sistemi, Su Yumuşatma Sistemleri, Antiskalant, Antiscaland, Antiscaland, Hydrodis Antiskalant, Paket Arıtma, Paket Arıtma Sistemi, Gri Su Arıtma, Konteyner Ters Ozmoz, Membran Yıkama Kimyasalı, Membran Yıkama, Nehir Suyu Arıtma Sistemleri, Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri, Tuzlu Su Arıtma, Ters Ozmoz Tuzlu Su Arıtma, Tuzlu Su Osmosis Sistem, Tuzlu Su Arıtma Sistemi, Deniz Suyu Ozmoz, Mikro Ters Ozmoz Sistemi, Ultrafiltrasyon Sistemi, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Filtrasyon Sistemi, Filtrasyon Sistemleri, Nanofiltrasyon Sistemleri, Nanofiltrasyon Sistemi, EDI Ultra Saf Su Sistemleri, EDI Ultra Saf Su Sistemi, Evaporasyon Sistemi, Evaporasyon Sistemleri. CIP Sistemi, CIP Sistemleri, Kimyasal Dozaj Sistemleri, Kimyasal Dozaj Sistemi, Kimyasallar, Su Arıtma Kimyasalları, Dezenfeksiyon Sistemleri, Dezenfeksiyon Sistemi, Mekanik Filtreler, Waterland Su Arıtma, Waterland Atık Su Arıtma, Degazör Sistemleri, Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma, Çamur Bertarafı, Atıksu Arıtma Ekipmanları, Atıksu Geri Kazanım Sistemleri, Evsel Atıksu Geri Kazanımı, Endüstriyel Atıksu Geri Kazanımı
Waterland | Su Arıtma ve Çevre Teknolojileri
Anasayfa   ›  

TeknolojilerAtık Su Arıtma  ›  Atıksu Arıtım Ekipmanları


Çamur Pompaları

Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma, çöktürme tankları gibi çeşitli proseslerden çamur oluşumu meydana gelmektedir. Bu çamurlar için kendi yoğunluğuna ve karakterine uygun atık çamurlar çıkmaktadır. Üretilen çamurun bertaraf amacıyla susuzlaştırılması için bir yerden başka bir yere taşınması gerekir. Çamur kaynağı, işletme tipi ve proses çeşitlerine göre kullanılacak çamur pompaları tiplerinde de farklılıklar gözlenmektedir. En sık kullanılan çamur tipleri aşağıdaki gibidir:

Mono Pompa: Hemen hemen her türlü çamur çeşidinde kullanılabilen bu pompa, özellikle yoğun birincil karışık ve çürümüş çamurların iletiminde kullanılmaktadır.

Diyaframlı Pompa: Kavitasyon yaparak itme ve çekme mantığıyla çalışmaktadır.

Santifrüj Tip Pompa: Çamur iletiminde kullanılan en yaygın pompa tiplerinden biridir. Genellikle değişken hız sürücü ekipmanlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu pompada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, uygun kapasiteli pompanın seçimidir.

Tork Akışlı Pompa: Diğer bir adıyla yüksek devirli santifrüj pompalardır. Çamur taşımada oldukça etkili olup kapasiteleri emme ve basma borularıyla kısıtlıdır. Tesiste işletmesi yapılırken değişken hızlara bağlı olarak kontrolü önerilmektedir. Daha yüksek basınçlandırma için seri bağlanılarak da kullanılabilir.

Yüksek Basınçlı Piston Tipi Pompa: Çok yüksek basınçlara rahatlıkla ulaşabilen bu pompa, çamurun uzun mesafelere taşınması gerektiği durumlarda kullanılır. Tek kademeli olarak çalışır. Yüksek basınçla küçük debilerde bile çalışabilir. Dalgıç pompa mantığında çalışır.

Dalgıç Pompa: Islak hazneli pompalar grubundadır. Dalgıç pompalar, çamur karışımı içinde çalışmaya uygun olduğundan özel izolasyonlu entegre pompalardır.