Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

İçme suyu fabrikalarında, kaynak suları şişelenip ürün haline getirilmeden önce, insan sağlığı açısından bakteriyolojik ve fiziksel herhangi bir kirliliğin bulunmaması istenmektedir. Waterland, içme suyu fabrikalarının ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmak için Filtrasyon Sistemlerini, Mikrofiltrasyon Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, ve Dezenfeksiyon Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

Ayrıca içme suyu fabrikalarında kurulacak olan arıtma sisteminin sahip olması gereken hijyenik ekipman ve borulama işçiliği, hijyenik paslanmaz ürün suyu deposu da Waterland uzman teknik kadrosu aracılığı ile yapmaktadır.

Waterland içme suyu fabrikalarına özel olarak imal ettiği eOXI dezenfeksiyon kimyasalı ile suyun arıtımından şişelenmesine kadar geçen tüm aşamalarda suyun dezenfeksiyonunda %100 başarı sağlamaktadır.

 

eOXI ÖZELLİKLERİ

eOXI klora benzer koku ve görünüm özelliklerine sahip olmasına karşın, gerek kimyasal gerekse davranış olarak bazal klordan tamamen farklı bir yapıya sahiptir. eOXI son derece küçük, kararsız ve çok güçlü bir moleküldür.

 

eOXI AVANTAJLARI

– Bilinen en güçlü oksidanlardan biridir

– Geniş pH aralığında çalışır, suyun pH’ından etkilenmez

– Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf, maya vb.)

– Hâlihazırda oluşmuş biyofilmleri yok ettiği gibi biyofilm oluşmasını engeller

– Patojenler tarafından asla bağışıklık geliştirilemez

– Ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır

– Sudaki kötü kokuyu ve kötü tadı yok eder (fenoller, alg vb.)

– Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezidüel koruma sağlar

– Korozif değildir (Su ile seyreltildiğinde)

– Kanserojen değildir

– Çevrecidir, doğada su ve tuza dönüşür

– Ekonomiktir, çok düşük dozlar ile kısa zamanda patojenleri imha eder

– Lejyonella için bilinen en etkili ve ekonomik çözümdür

– Kokusuzdur, durulama gerektirmez (Su ile seyreltildiğinde)

– Ortamda oluşan kötü kokuları yok eder

– Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez

– Bromit ile reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz

– Sudaki aldehit, siyanür, nitrojen ve sülfür bileşiklerini nötralize eder

– Klorla karşılaştırıldığında etki gücü yaklaşık 3 kat daha fazladır

– Klor gibi kloramin ve THM oluşumuna neden olmaz

– Giardia (tek hücreli canlılar) ve Cryptosporidium’lara karşı son derece etkilidir

– Klorla karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder

– Serbest radikal oluşturan tek biyosittir

– Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı sporsidal etki gösterir

Previous Post

Sera Uygulamaları

Next Post

Kafe, Restaurant ve Mutfak Uygulamaları