HYDRODIS R 859 Antiskalant

Reverse Osmosis Ters Osmoz Membranınıza Üstün Performanslı Koruma!

HYDRODIS RO Antiskalant, Ters Osmoz sistemlerinde membran tıkanmasını %100 engelleyen dünyada muadili olmayan tek üründür. Mükemmel dispersiyon gücü sayesinde deflokulant olarak da performans göstermektedir.

Böylece katı partiküllerin su içinde akmasını sağlayarak askıda kolloidal partiküllerin çok daha iyi homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır.

 

Deniz Suyu, Kuyu Suyu, Nehir Suyu Ters Osmoz sistemlerinde yüksek silika ve demir gideriminde % 75 ila % 90 oranında başarı gösterdiği ispatlanmıştır. Bu başarısından dolayı HYDRODIS R 859 Antiskalant kullanan tesislerde, membran yıkama ihtiyacı görülmemektedir. Dozlama miktarı düşük olan HYDRODIS R 859 aynı zamanda ekonomiktir.

Uygulamala Alanları : Su Dolum Fabrikaları, Sulama ve Seracılık, Tekstil Fabrikaları, Şehir İçme Suyu Tesisleri, Otel, Kamp, Okul
Kazan Besi Suyun Hazırlama, Su Geri Kazanım Sistemleri, Diğer Endüstriyel Prosesler

HYDRODIS Reverse Osmosis Antiskalant

Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters osmoz membranların girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO3 ] iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.

Antiskalant reverse osmosis membranı üzerinde tıkanmaya yol açabilecek, kısır ve birikintilere neden olabilecek formasyonları engeller. Bu sayede membranınızın ömrü uzar, daha temiz membran yüzeyi sağlanır.

Tüm kimyasallarımız farklı üreticilerin membranları ile uyumluluk testinden geçmektedir.

Kimyasallarımız Dow, Hydranautics, Koch, Filmtech, GE, Vontron, Nanotech marka ters osmoz membranları üzerinde test edilmiştir. Ürünlerimiz gıda güvenliği ve içme suyu kalitesi standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.

 

 

* HYDRODIS R 859 oldukça yüksek performansı düşük dozajlarda, farklı kalitedeki besleme sularında ve farklı pH aralıklarında sergilemektedir.

* Polielektrolitler ile uyumludur.

* Kabuk oluşumu ve tortu oluşumunu kontrol altında tutar.

*Bütün membran çeşitleri ile uyumludur.

* Sülfürik asit ve hidroklorik asit ihtiyacı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşan riskler azalmış olur.

* Düşük işletme maliyeti, düşük temizlik ve bakım maliyeti

* Ters osmoz sisteminde daha yüksek oranda geri kazanım sağlanır.

* Konsantrasyon debisinde azalma görülür.

* Daha uzun membran ömrü sağlanır.

HYDRODIS R 859 Antiskalant

Performans Bilgisi : PH ve kalsiyum konsantrasyonundaki artış fosfonatların kalsiyum duyarlılığına ağır biçimde zarar vermektedir ve çökme oluşumuna sebep olmaktadır. Bu efekt “Kalsiyum Duyarlılığı” olarak adlandırılır ve çözünmesi çok zor olan Ca-ANTISKALANT tuzu olarak karşımıza çıkmaktadır.

HYDRODIS Reverse Osmosis Antiskalant

TRESHOLD EFEKTİ

             Standart fosfonatlar ve HYDRODIS RO arasındaki en önemli ve ilk fark bulanıklık bölgesindeki davranışlarında ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin etkinliği treshold seviyesinde değişmeden kalırken, fosfonat ve tuz konsantrasyonlarının artmasıyla daha fazla gözlemlenmektedir.

PERFORMANS BİLGİSİ: SİLİKA KONTROLÜ

Silikanın çökme potansiyeli jeotermal sularda, sıcak sudan gelen ısıdan dolayı sktrakte olmuş özellikle suyun yüksek doyum anında amorf silika nedeniyle limitli olmaktadır.

HYDRODIS RO’nun kimyasal yapısı ve ana fiziksel özellikleri, metallerin (Mg,Fe,Mn,Al,Ca ) solüsyon içindeki elektriksel dağılımını etkilemektedir. Bu nedenle, silika polimerizasyonuna katılmayıp, kabuk oluşumunun efektivitesini düşürmektedir.

 

 

Performans Bilgisi

HYDRODIS R 859 Antiskalant

Treshhold Efekti