Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Sistemleri

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

WATERLAND çok sayıda endüstriyel atıksu arıtma tesisinin tasarımını ve anahtar teslimi kurulumu işlerini gıda, ilaç, tekstil, kimya, kağıt, otomotiv ve diğer sektörlerde başarıyla gerçekleştirmiştir.

WATERLAND ayrıca bu yüksek kirlilik içeren endüstriyel atıksular için geri kazanım tesisleri kurup devreye alarak hem ekonomik kârlılık sağlamış hem de temiz su kaynaklarının korunmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Endüstriyel atıksuların arıtılması için Fiziksel, Kimyasal , Biyolojik ve İleri Arıtma süreçlerinden bir veya birkaçını kullanmak gerekebilir.

WATERLAND uzman personelleri ve kullandığı son teknolojiler ile en uygun arıtma çözümlerini sunmaya devam etmektedir.

water-orta-logo-beyaz

EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

WATERLAND Paket ve Betonarme arıtma tipi olarak anahtar teslimi evsel atıksu arıtma sistemlerinin kurulumu ve ayrıca tesislerin işletilmesi hizmetlerini yurtiçi ve yurt dışında başarıyla yürütmektedir.

Evsel atıksular, biyolojik yöntemler ile arıtıldıktan sonra yasal standartlar çerçevesinde alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Son teknoloji ile dizayn edilen bu sistemler, PLC otomasyonlu, gürültüsüz, düşük alan ve enerji ihtiyacı olan, kokusuz çalışan ve atık çamur problemi olmayan üstünlükleri ile öne çıkmaktadır.

WATERLAND kurmuş olduğu arıtma tesislerinde çıkış suyu standartlarının sağlanacağını garanti etmekle beraber ekipman ve hizmet-servis garantilerini de beraber sunmaktadır.

water-orta-logo-beyaz

ATIKSU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ (MBR SİSTEMLER)

Atıksular miktar, kalite ve kaynak ihtiyacına bağlı olarak arıtılarak sulama, araç yıkama veya endüstride tekrar kullanılabilmektedir.

WATERLAND üstün teknoloji atıksu geri kazanım sistemleri, atıksuların membran filtrasyon (µF / UF / RO), Ultraviole ve eOXI dezenfeksiyon ile tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır.

WATERLAND, endüstriyel atıksular için geri kazanım sistemleri ürettiği gibi lavabo, yıkama ve duş suları gibi gri su olarak nitelendirilen atıksuları da arıtarak geri kazanım sağlayıp çevre duyarlılığını kanıtlamıştır.

Bu tip suların arıtılması için en son teknoloji ve çoğunlukla tercih edilen MBR ( Membran Bio Reaktör) sistemler kullanılmaktadır. MBR sistemleri, klasik aktif çamur sistemlerinin membran filtrasyonu eklenerek geliştirilmiş bir arıtma yöntemidir. Atıksu içine batık şekilde veya harici tip olarak kullanılabilen filtrasyon modülleri ile 0,02 mikron mertebesinde filtrasyon yapılmaktadır. Bu sayede patojen bakteri ve virüslerin bulunmadığı, bulanıklığı giderilmiş BOİ, AKM ve Azot değerleri istenilen standartlara getirilmiş, çok iyi kalitede ve mutlak arıtılmış ve tekrar kullanıma hazır bir su elde edilmektedir.
Otellerde, Hastanelerde, Çamaşırhanelerde, Tarımsal ve peyzaj sulamada, Rekreasyonel gölet sistemlerinde, çöp sızıntı suyu gibi yüksek azot içeren atıksularda ve gri suların geri kazanımı için günümüzde en çok tercih edilen sistemlerdir.