Mar 14, 2017

Kafe, Restaruant ve Mutfak Uygulamaları

Categories:

İçme Suyu

Categories: Etiketler:, , , ,

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

 

İçme suyu fabrikalarında, kaynak suları şişelenip ürün haline getirilmeden önce, insan sağlığı açısından bakteriyolojik ve fiziksel herhangi bir kirliliğin bulunmaması istenmektedir. Waterland, içme suyu fabrikalarının ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmak için Filtrasyon Sistemlerini, Mikrofiltrasyon Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, ve Dezenfeksiyon Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

 

Ayrıca içme suyu fabrikalarında kurulacak olan arıtma sisteminin sahip olması gereken hijyenik ekipman ve borulama işçiliği, hijyenik paslanmaz ürün suyu deposu da Waterland uzman teknik kadrosu aracılığı ile yapmaktadır.

 

Waterland içme suyu fabrikalarına özel olarak imal ettiği eOXI dezenfeksiyon kimyasalı ile suyun arıtımından şişelenmesine kadar geçen tüm aşamalarda suyun dezenfeksiyonunda %100 başarı sağlamaktadır.

 

eOXI ÖZELLİKLERİ

eOXI klora benzer koku ve görünüm özelliklerine sahip olmasına karşın, gerek kimyasal gerekse davranış olarak bazal klordan tamamen farklı bir yapıya sahiptir. eOXI son derece küçük, kararsız ve çok güçlü bir moleküldür.

eOXI AVANTAJLARI

– Bilinen en güçlü oksidanlardan biridir

– Geniş pH aralığında çalışır, suyun pH’ından etkilenmez

– Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf, maya vb.)

– Hâlihazırda oluşmuş biyofilmleri yok ettiği gibi biyofilm oluşmasını engeller

– Patojenler tarafından asla bağışıklık geliştirilemez

– Ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır

– Sudaki kötü kokuyu ve kötü tadı yok eder (fenoller, alg vb.)

– Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezidüel koruma sağlar

– Korozif değildir (Su ile seyreltildiğinde)

– Kanserojen değildir

– Çevrecidir, doğada su ve tuza dönüşür

– Ekonomiktir, çok düşük dozlar ile kısa zamanda patojenleri imha eder

– Lejyonella için bilinen en etkili ve ekonomik çözümdür

– Kokusuzdur, durulama gerektirmez (Su ile seyreltildiğinde)

– Ortamda oluşan kötü kokuları yok eder

– Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez

– Bromit ile reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz

– Sudaki aldehit, siyanür, nitrojen ve sülfür bileşiklerini nötralize eder

– Klorla karşılaştırıldığında etki gücü yaklaşık 3 kat daha fazladır

– Klor gibi kloramin ve THM oluşumuna neden olmaz

– Giardia (tek hücreli canlılar) ve Cryptosporidium’lara karşı son derece etkilidir

– Klorla karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder

– Serbest radikal oluşturan tek biyosittir

– Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı sporsidal etki gösterir

 

Sera Uygulamaları

Categories:

Modern seralar ve tarımsal uygulamalarda istenilen ürün kalitesini elde edebilmek için kullanılacak olan sulama ve sisleme suyu, seranın bulunduğu bölgeye göre kuyu suyu, nehir suyu veya deniz suyundan elde edilmektedir. Özellikle cocopit bazlı sera uygulamalarında ürünlerin sulanması için kullanılacak sulama suyu kalitesi doğrudan ürün kalitesini etkilediği için oldukça önem arzetmektedir. Cocopit bazlı sera uygulamalarında sulama suyunun EC ve pH değerlerinin üretimi yapılacak ürünün ihtiyacına göre sağlanması gerekmektedir.

 

Seralarda ihtiyaç duyulan su arıtma sistemleri için Waterland, Filtrasyon Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Ters Osmoz Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

 

Ayrıca kurulacak su arıtma sistemlerinin ihtiyacı olan ham su ve ürün suyu depolarının modüler olarak temini ve montajı da Waterland uzman teknik kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Oteller

Categories: Etiketler:

Özellikle yüksek konaklama potansiyeline sahip oteller, su ihtiyaçları fazla olacağı için, bu ihtiyacı gidermek adına kuyu suyu, nehir suyu ya da deniz suyu gibi kaynakları kullanabilmektedirler.

 

Waterland, otellerin ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmak için Filtrasyon Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Ters Osmoz Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

 

Turistik bölgelerde bulunan oteller için genelde en ideal çözüm deniz suyundan elde edecekleri tatlı suyu müşterilerine kullanım suyu olarak  sunmaktır. Deniz suyu arıtım sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, yıllar içerisinde kullanılan su sarfiyatına kıyaslandığında bu sistemler kendilerini belli bir süre içerisinde amorte edebilmektedirler.

Deniz Suyu Ters Osmoz Sistemi:

TDS değeri 35.000 mg/l değerinin üstünde olan sular deniz suyu olarak nitelendirilmekte ve bu suların arıtılmasında deniz suyu ters osmoz sistemleri kullanılmaktadır.

Deniz suyu ters osmoz sistemleri, su kaynaklarının yetersiz olduğu, deniz suyu kullanımının gerektiği işletme ve yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli işletmeler, otel, belediyeler ve su ihtiyacı fazla olan her tip kuruluş için tasarlanmaktadır.

Deniz suyu ters osmoz modellerinde yüksek elektrik tüketimleri söz konusu olduğundan, işletmelerin enerji tasarrufu sağlayabilmelerine yönelik, prosese göre enerji geri kazanım sistemleri kullanılmak suretiyle projelendirilmektedir.

Bu modellerde kullanılan enerji kazanım sistemleriyle yapılan enerji tasarrufu neticesinde prosesin işletme maliyetinin büyük oranda düşürülmesi sağlanmaktadır.

 

Enerji Geri Kazanım sistemi:

Deniz suyu ters osmoz sistemlerinde kullanılan pompa sistemi, tuzlu su ve deniz suyunun desalinasyonu gibi su arıtma uygulamalarına uygun seçilmelidir.

Desalinasyona uygun özel tasarımı sayesinde tüm ıslak parçalar deniz suyuna dayanıklı olmalıdır. Örneğin deniz suyuna temas eden tüm pompa malzemeleri 904L veya duplex paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Ayrıca basınç dönüştürücüde suyla temas eden malzemeler, duplex paslanmaz çelik ve seramikten üretilmiş olmalıdır.

Enerji geri kazanım pompa sistemi aşağıdakilerden oluşur:

  • Yüksek basınçlı besleme pompası
  • Basınç dönüştürücü
  • Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen yüksek basınçlı sirkülasyon pompası
  • Değişken Frekanslı Sürücü (VFD)

Uygulama Alanları

  • Tuzlu su ve deniz suyunun desalinasyonu

Özellikler ve avantajlar

  • Konvansiyonel sistemlerle karşılaştırıldığında % 60’a kadar enerji tasarrufu ve kısa geri ödeme süresi
  • Yüksek debiler ve basma yükseklikleri

Endüstriyel Uygulamalar

Categories: Etiketler:, , , , , , , ,

 

Birçok endüstri kolunda çeşitli proseslerde arıtılmış su kullanmak gerekmektedir.  Endüstrinin kaliteli ve özel su ihtiyacı ancak doğru şekilde şartlandırılan ve hazırlanan sularla karşılanabilmektedir. Waterland uzun yıllara dayanan uzmanlık ve tecrübesi ile bu suların şartlandırılmasında endüstri dalına göre en uygun arıtma proseslerini seçerek müşterilerine en kaliteli ve ekonomik çözümleri sunar.

 

Waterland, işletmelerin ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmak için Filtrasyon Sistemlerini, Su Yumuşatma Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Ters Osmoz Sistemlerini, Anyon – Katyon Deiyonizasyon Sistemlerini ve EDI (Elektrodeiyonizasyon) Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

 

Waterland, özellikle su ihtiyacının önemli bir yer tuttuğu günümüzde, işletmelerin proseslerinden çıkan atıksuların geri kazanılması konusunda da yine uzman kadrosu ile en uygun geri kazanım prosesini tasarlayarak endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmelere hizmet vermektedir.

 

BAŞLICA ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

– Tekstil Endüstrisi

– Kağıt Endüstrisi

– Boya Endüstrisi

– Otomotiv Endüstrisi

– Gıda Endüstrisi

– Enerji Santralleri

– Kimya Endüstrisi

– Maden Endüstrisi