Haberler

Ters Osmoz Sistemlerinin Türkiye’de Yeri

Categories: Etiketler:, , ,

 

Ters Osmoz Sistemlerinin Türkiye’de Yeri

Yakın zamanda su arıtma sektörünün dünyada çok önemli bir sektör haline geleceği bilinmektedir. Sanayide giderek daha kaliteli ve daha fazla su ihtiyacı oluşması, temiz içme ve kullanma suyu kaynaklarının sınırlı olması ve artan nüfusa karşı yetersiz kalması suyu ve arıtılmasını önemli kılar.

Günümüzde Türkiye’de bölgesel olarak içme ve kullanma suyu sıkıntıları yaşanmaktadır. Türkiye’de yağış miktarı bölgesel ve mevsimsel farklılıklar göstermektedir. Baraj, göl, akarsular gibi yüzeysel su kaynakları ve kaynak suları bulunmayan veya yetersiz kalan bu bölgelerde alternatif çözümlere yönelmek gerekir. Bu çözümler tankerle temiz su kaynaklarından su taşımak, kilometrelerce boru hattı döşeyerek başka bölgelerden su getirmek veya mevcut su kaynaklarını uygun yöntemlerle arıtmaktır. Söz konusu alternatifler arasında en avantajlı olanı ise mevcut kaynakları kullanarak yer altı suyunu veya denize yakın bir bölge ise deniz duyunu arıtarak içme ve kullanma suyu temin etmektir.

Tuzluluk oranı yüksek olan bu su kaynaklarını klasik yöntemlerle arıtmak mümkün değildir. Bu suların arıtılması için daha ileri arıtma yöntemleri uygulanması gerekmektedir. Bu yöntemler buharlaştırma, iyon değiştirme, ters elektrodiyaliz ve membran prosesleridir. Bu yöntemler arasında en çok tercih edilen membran proseslerdir.  Ters osmos sistemleri ise bilinen en hassas membran filtrasyon yöntemidir. Membran filtrasyon yöntemleri  katı maddelerin yanı sıra çözünmüş organik ve inorganik maddelerin büyük kısmını tutarlar. Membran filtrasyon uygulanan basınç artışına bağlı olarak mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz şeklinde sıralanır

 

Ülkemizde membran prosesler ağırlıklı olarak sanayiye yüksek kalitede su temin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Alternatif su kaynakları içinde arıtılmış suların işletmelerde tekrar kullanımı son yıllarda dünyada çok önemli olmuştur. Özellikle demir çelik sanayi, kaplama sanayi ve tekstil sanayinde ters osmoz metodu geniş olarak kullanılmaktadır. Meyve suyu ve salça sanayinde daha konsantre ürün elde etmek için ters osmoz metodu uygulanmaktadır.

İçme ve kullanma suyu amaçlı kullanımın yaygın hale gelmesi 2000 yılından sonra olmuştur. Waterland Su Arıtma ve Çevre Teknolojileri kurucularının 15 yıllık tecrübeleriyle membran prosesleri Türkiye’de ilk örneklerini verdiği günlerden beri mühendislik ve imalat hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Deniz Suyu Ters Ozmoz Literatür

Categories: Etiketler:, , , ,

DENİZ SUYUNDAN TATLI SU ELDESİNİN TEKNİK ANALİZİ

  1. GİRİŞ

Günümüzün sanayileşmiş ülkeleri yetersiz su rezervlerine rağmen içme suyu ihtiyaçlarını rahat karşılamaktadırlar. Buna karşın dünya nüfusunun hemen hemen %25’i ciddi boyutlarda içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Aynı zamanda bu bölgelerde kullanılan içme suları hijyenik şartlardan yoksundur. Dünya üzerindeki su potansiyelinin yalnızca %0.5’i içilebilecek nitelikte olup, %97’si deniz suyu, %2.5’i ise tuz içermesinden dolayı tuzlu yer altı suyu olarak sınıflandırılmaktadır.

read more →

Su Arıtma ve Geri Kazanım

Categories: Etiketler:, ,

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyon km3 kadar ve bu suyun %97,5’i okyanuslardaki tuzlu sudur. Kalan %2,5’in de yalnızca %0,5’i kullanılabilir durumdayken, tatlı suyun %90’dan çoğu kutuplarda ve yeraltındadır.

read more →

Kafe, Restaruant ve Mutfak Uygulamaları

Categories:

İçme Suyu

Categories: Etiketler:, , , ,

Kaynak Suyu, Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

 

İçme suyu fabrikalarında, kaynak suları şişelenip ürün haline getirilmeden önce, insan sağlığı açısından bakteriyolojik ve fiziksel herhangi bir kirliliğin bulunmaması istenmektedir. Waterland, içme suyu fabrikalarının ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmak için Filtrasyon Sistemlerini, Mikrofiltrasyon Sistemlerini, Ultrafiltrasyon Sistemlerini, ve Dezenfeksiyon Sistemlerini uzman mühendis ve teknik kadrosu ile projelendirerek anahtar teslim olarak teslim edebilmektedir. Montaj ve devreye alma aşamalarından sonra Waterland uzman kadrosu bu sistemlerin tüm eğitimlerini vererek, sistemin en optimal seviyede kullanılmasını temin eder ve satış sonrası hizmetleri ile süreci destekler.

 

Ayrıca içme suyu fabrikalarında kurulacak olan arıtma sisteminin sahip olması gereken hijyenik ekipman ve borulama işçiliği, hijyenik paslanmaz ürün suyu deposu da Waterland uzman teknik kadrosu aracılığı ile yapmaktadır.

 

Waterland içme suyu fabrikalarına özel olarak imal ettiği eOXI dezenfeksiyon kimyasalı ile suyun arıtımından şişelenmesine kadar geçen tüm aşamalarda suyun dezenfeksiyonunda %100 başarı sağlamaktadır.

 

eOXI ÖZELLİKLERİ

eOXI klora benzer koku ve görünüm özelliklerine sahip olmasına karşın, gerek kimyasal gerekse davranış olarak bazal klordan tamamen farklı bir yapıya sahiptir. eOXI son derece küçük, kararsız ve çok güçlü bir moleküldür.

eOXI AVANTAJLARI

– Bilinen en güçlü oksidanlardan biridir

– Geniş pH aralığında çalışır, suyun pH’ından etkilenmez

– Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf, maya vb.)

– Hâlihazırda oluşmuş biyofilmleri yok ettiği gibi biyofilm oluşmasını engeller

– Patojenler tarafından asla bağışıklık geliştirilemez

– Ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır

– Sudaki kötü kokuyu ve kötü tadı yok eder (fenoller, alg vb.)

– Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezidüel koruma sağlar

– Korozif değildir (Su ile seyreltildiğinde)

– Kanserojen değildir

– Çevrecidir, doğada su ve tuza dönüşür

– Ekonomiktir, çok düşük dozlar ile kısa zamanda patojenleri imha eder

– Lejyonella için bilinen en etkili ve ekonomik çözümdür

– Kokusuzdur, durulama gerektirmez (Su ile seyreltildiğinde)

– Ortamda oluşan kötü kokuları yok eder

– Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez

– Bromit ile reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz

– Sudaki aldehit, siyanür, nitrojen ve sülfür bileşiklerini nötralize eder

– Klorla karşılaştırıldığında etki gücü yaklaşık 3 kat daha fazladır

– Klor gibi kloramin ve THM oluşumuna neden olmaz

– Giardia (tek hücreli canlılar) ve Cryptosporidium’lara karşı son derece etkilidir

– Klorla karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder

– Serbest radikal oluşturan tek biyosittir

– Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı sporsidal etki gösterir